29 november, 2017

Start


För en framtidssäker byggnad.

Vi förespråkar standardiserade system för säker drift och smidig service.

På automationssidan erbjuder vi tjänster som projektering, programmering och driftsättning av främst KNX-system, även med integration av andra styrsystem och PLC-teknik.

Belysningsstyrning med DALI är i dagsläget mer regel än undantag i större projekt och är ofta del i en KNX-anläggning, vi jobbar även med HELVAR/DALI och Tridonic/DALI.

På byggsidan erbjuder vi tjänster som kontrollansvarig (KA enl. PBL) och entreprenadsbesiktningar i sin helhet tillsammans med våra partnerföretag.

Väl mött!

Besök oss på Instagram
jeboa.se instagram